PRODUKTY AVA Z SERII ASTA C+ W PROMOCJI DO -20% KLIKNIJ

PYTANIA? ZADZWOŃ!

(+48) 798 539 609 LUB NAPISZ DROGERIA@KULTOVE.PL

Wersje językowe
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje w sklepie internetowym Kultove.pl

Poniżej znajdziesz informacje o tym jak dokonać zwrotu i reklamacji w sklepie internetowym Kultove.pl.

Pełny regulamin zwrotów i reklamacji znajduje się na dole podstrony.

Informacje o zwrotach

 1. Jako Klient sklepu Kultove.pl masz prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania od nas towaru bez podawania przyczyny.
 2. Zwrot towaru jest uznawany tylko i wyłącznie wówczas, jeśli towar jest w stanie niezmienionym. Ze względu na zasady bezpieczeństwa i higieny kosmetyk nie może być używany, a opakowanie towaru, które zwracasz musi być w nienaruszonym stanie.
 3. W przypadku, jeśli otrzymałeś produkt niepełnowartościowy lub uszkodzony - wykonaj Reklamację.
 4. Klient zwracający towar ponosisz bezpośredni koszt zwrotu towaru. Zalecamy korzystanie z usług sprawdzonych firm kurierskich. 
 5. Kultove.pl nie ponosi odpowiedzialności za paczki zwrotne zgubione przez firmę przewozową.
 6. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 7. Zwrot płatności zostanie wykonany za pomocą tej samej metody, którą wybrano podczas opłacania zamówienia.
 8. W przypadku zamówień za pobraniem - prosimy o podanie numeru konta, na który mamy wykonać zwrot.

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania? Napisz do nas! reklamacje@kultove.pl

Jak dokonać zwrotu?

 1. Przygotuj paczkę do wysyłki
  Pobierz formularz zwrotu i wypełnij go lub wykonaj go samodzielnie.
  Zapakuj zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudełka. Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć paczkę do wysyłki.
 2. Zapakuj zwracany towar. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
 3. Wyślij przesyłkę Firma Oskar Wiktor Keller, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania przez nas paczki otrzymasz od nas wiadomość z decyzją o rozpatrzeniu zwrotu. O decyzji poinformujemy drogą e-mailową. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Kultove.pl

Zwroty i reklamacje

§ 1

Postanowienia ogólne 

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego wpisz adres (w dalszej części jako „Załącznik”) przedstawia zasady zwrotów i reklamacji w ramach zawartych Umów Sprzedaży na odległość pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego http://kultove.pl.

 2. Zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w znaczeniu przedstawionym w Regulaminie, chyba że z kontekstu wynika inne znaczenie.

§ 2

Zwroty

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie.

 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 3. Klient ma możliwość złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

  a) osobiście w siedzibie firmy przy ul. Warszawskiej 8, 91-862 Łódź

  b) na piśmie na adres Sprzedawcy: Firma Oskar Wiktor Keller, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź

  c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres reklamacje@kultove.pl

 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację których Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Sklepie Kultove.pl.

 6. Sprzedawca wymaga dołączenia do zwracanych Produktów dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT, potwierdzenie płatności kartą lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia.

 7. Sprzedawca udostępnia Kupującemu gotowy formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.

 8. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, również koszty dostawy.

 9. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może zwrócić Kupującemu koszt najtańszego sposobu dostarczenia Produktów, który oferuje.

 10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.

 11. Kupujący objęty jest obowiązkiem zwrócenia Produktu/-ów objętych odstąpieniem od Umowy Sprzedaży lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 12. W celu zachowania terminu należy odesłać Produkt/-y przed upływem tego terminu.

 13. Zwracane produkty należy dostarczyć osobiście lub odesłać na adres Sprzedawcy:

  Firma Oskar Wiktor Keller, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź

 14. Koszty odesłania zwracanego Produktu/-ów ponosi bezpośrednio Kupujący.

 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Kupującego nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 16. Sprzedawca ma prawo wstrzymania zwrotu płatności Kupującego do momentu otrzymania produktów od Kupującego lub dostarczenia dowodu odesłania Produktu/-ów – w zależności co nastąpi pierwsze.

 17. Sposób zwrotu płatności jest uzależniony od metody płatności wybranej w Zamówieniu.

  a) przy płatności przelewem tradycyjnym, szybkim przelewem internetowym lub BLIKIEM – zwrot płatności zostanie przekazany na konto, z którego dokonano płatności

  b) przy płatności za pomocą karty płatniczej – zwrot płatności zostanie przekazany na kartę płatniczą lub konto z którego dokonano płatności.

  c) przy płatności gotówką lub za pobraniem – zwrot płatności zostanie przekazany na konto, podane przez Kupującego w formularzu zwrotu.

 18. Zwrócone Produkty muszą być w stanie niezmienionym.

 19. Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu zwróconych Produktów.

 20. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, które będzie wynikiem korzystania z nich w sposób, który wykracza poza konieczny dla sprawdzenia cech i zasad funkcjonowania Produktów.

 21. Zwracany Produkt powinien być w pełni kompletny.

 22. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

  g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 23. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie obowiązuje w przypadku umów zawartych między przedsiębiorcami. Wyjątkiem są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 24. Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży dotarło po terminie 14 dni od dostarczenia produktu.

 25. W przypadku celowego lub świadomego nieodebrania paczki od przewoźnika, z punktu odbioru lub Paczkomatu oraz niezgłoszenia faktu rezygnacji z Zamówienia Kupujący może zostać obciążony kwotą wysyłki i zwrotu produktu do Sprzedającego.

 26. Część „Zwroty” dotyczy praw Kupującego w związku z wykonywaniem przez niego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa i określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych przez Kupującego Produktów mogą być składane:

  a) osobiście w siedzibie firmy przy ul. Warszawskiej 8, 91-862 Łódź

  b) na piśmie na adres Sprzedawcy: Firma Oskar Wiktor Keller, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź

  c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres reklamacje@kultove.pl

 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu gotowy formularz reklamacyjny. Jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.

 3. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący musi dołączyć dowód zakupu np. paragon fiskalny, faktura VAT czy potwierdzenie płatności lub jego kopię.

 4. Kupujący powinien podać przyczynę reklamacji.

 5. Sprzedawca odpowiada za Produkt z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia produktu Kupującemu lub innej, wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

 6. Kupujący ma może wnieść o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad w ciągu roku, jeśli liczyć od dnia stwierdzenia wady. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.

 7. Kupujący może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub obniżeniu ceny Produktu z powodu jego wady.

 8. W przypadku jeśli Kupujący wniósł o wymianę Produktu na wolny od wad lub usunięcie wady – termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 9. Sprzedawcy przysługuje 14 dni od dnia otrzymania reklamacji na ustosunkowanie się do niej.

 10. W przypadku uznania reklamacji Kupujący otrzyma informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja, a w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony na nowy lub zostanie przyznany zwrot pieniędzy.

 11. Kupujący wykonujący prawo z tytułu rękojmi jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy na swój koszt, na adres Sprzedawcy: Firma Oskar Wiktor Keller, ul. Warszawska 8, 91-862 Łódź

 12. Sprzedawca nie musi dostarczać Kupującemu Produktu zastępczego na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 13. W przypadku wadliwego produktu Kupujący może wnosić o:

  a) usunięcie wady

  b) wymiany Produktu na wolny od wad

  c) obniżenia ceny (Podając proponowaną, wnioskowaną kwotę obniżki)

  d) zwrotu pieniędzy (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy)

 14. W przypadku wniosku o wymianę produktu lub usunięcie wady Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób, który wybrał Kupujący jest niemożliwe albo w porównaniu do drugiej możliwości doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 15. W przypadku wniosku o obniżenie ceny Produktu Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę zlikwidować, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez niedogodności dla Kupującego. Ustęp ten nie ma zastosowania, jeśli zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub zlikwidowania wady.

 16. W przypadku wniosku o odstąpienie od Umowy Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę zlikwidować, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez niedogodności dla Kupującego. Ustęp ten nie ma zastosowania, jeśli zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub zlikwidowania wady.

 17. Do oceny nadmierności kosztów brana jest pod uwagę wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie zaobserwowanej wady, a także niedogodności na jakie narażony byłby Kupujący przez inny sposób zaspokojenia.

 18. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 19. Reklamacja uwzględniona poprzez zwrot płatności – Kupujący otrzymuje zwrot płatności w takiej samej formie oraz kwocie jaka widnieje na dokumencie sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwrot uwzględnia rabaty otrzymane przy zakupie.

 20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, jeśli Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o tej niezgodności.

 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeśli Produkt nie spełnia subiektywnych odczuć lub oczekiwań Kupującego np. kolor lakieru się nie podoba.

 22. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady Produktu względem Kupującego niebędącego Konsumentem wyłącznie do kwoty, jaką Kupujący niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Produkt oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, jeśli przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W takim przypadku udowodnienie, że sprzedany Produkt ma wadę obciąża Kupującego, niebędącego Konsumentem. Sprzedawca rozpozna reklamację Kupującego, niebędącego Konsumentem w czasie 30 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy Sprzedawca uzna że reklamacja Kupującego, niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego opinii jej rozpoznanie, Sprzedawca wystosuje do Kupującego, niebędącego Konsumentem prośbę o uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W takim przypadku termin może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Kupującego, niebędącego Konsumentem informacji. W sytuacji uznania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego, niebędącego Konsumentem wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Kupującego, niebędącego Konsumentem będzie leżał w gestii Sprzedawcy. Na wezwanie Sprzedawcy Kupujący, niebędący konsumentem jest objęty obowiązkiem dostarczenia reklamowanego Produktu do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na własny koszt.

 23. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, niebędącego Konsumentem za korzyści, które utracił, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasy, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji lub jakąkolwiek inną szkodę pośrednią lub wtórną.

 24. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Kupujących, nie będących Konsumentami odpowiedzialności za szkody, które wynikają z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność dotycząca realizacji Zamówienia dotyczy tylko ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Kupującego, niebędącego Konsumentem (w przypadku gdy roszczenia dotyczą dostawy).

 25. Reklamacje dotyczą praw Konsumentów i Kupujących, niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady. Określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl